Annotations Index
(A-Z)

aboriginal tribes
Ahimsa
Ahmedabad District
Allah
Allahabad
Anaryas
anna
Antyaja
Arnold, Matthew
Arya Samaj
Ashrama
Ashtadhikaras
avatar
Bagli
Banias
Bateson, William
Benares
Bengal [Presidency]
Bhagwat [Purana]
bhai
Bhandarkar, Mr. D[evadatta]. R[amakrishna].
Bhopal [State]
Bombay
Bonnerji, Mr. W[omesh]. C[handra].
Brahmins
Brailsford, H. N.
Bramha
Brihaspati
Buddha
Buddha Gaya (Bodh Gaya)
Burke, Edmund
Carlyle, Thomas
Carver, Prof.
Caste System
Central India
Chaitanya
Chamar
Chandragupta [Maurya]
Chaturvarnya
Christian missionary, the
Communal Award
Constitution
criminal tribes
Dasbodh
Deccan, the
Depressed Classes
Dewas [States]
Dewey, Prof. John
Dharma
Dharmatma
dharmya or adharmya
Dhar [State]
dhoti
Dicey, Albert Venn
Dravidian country
Dvijas
East India Company
Eknath
eugenics
fakir
Ganges
Gujarat
Gujaratis
guna-karma
Guru
Gwalior [State]
Harijan
high-caste Hindus
Hindu
Indian Civil Service (I.C.S.)
Indore district
Indore State
Infamy cast upon...
Insult their ancestors gave...
Jaimini
Jains
Jaipur State
Jat or Roda, Mazbi or Ramdasi
Jat-Pat-Todak Mandal
Jnyandeo
Kabir
Kali
Kashmir
Kayasthas
Khalsa
Khatik or Pinjari
Krishna
Kshatriya
Lahore
Lassalle, Ferdinand
lathi
Laws of Manu
Madras [Presidency]
Mahabharata
Maharashtra
Mahatmas
Maratha
Marathi
Marwaris
Marx, Karl
Mecca
Mill, John Stuart
Mohammad, Prophet
Mohammedan invasion
Mohammedans
Morris, William
Mourya empire
Muslim Empire
Muslims
namaskar
Nanak, Guru
National Congress
Northern India
Paithan
pandal
Pariah
Parshuram
Patel
Pathare Prabhus
Patwari
Peshwas
Pir
Poona
prayaschitta
pugree
Punjab
Puranas
Purva-mimamsa
Radhakrishnan, Sarvepalli
Raj
Rajah, Rao Bahadur M. C.
Rajputs
Rama
Ramakrishna Paramahansa
Ramanuja
Ramayana
Ramdas
Ram Raj
Roy, Raja Ram Mohan
sadachar
sadhu
Sahyadrikhand
saints of Maharashtra
sanad
sanatan
Sanatani
Sanghatan
Sanskaras
Sanskrit
Sant Ram
Saraswati, Swami Dayanand
sava lakh
Savarnas
Segaon
Shambuka
Shankar
Shastras
Sheikh or Saiyad
Shishthas
Shivaji
Shiya or a Suni
shloka
Shruti
Shudhi
Shudra
Sikhs
Smriti
Social Conference
Sonars
Southern India
Srinivasan, Dewan Bahadur
Stephen, Leslie
sub-castes
Swaraj
Tagore, Maharshi Devendranath
the Mahatma
"the Manu-Smriti prescribes ..."
"this wretched Caste System"
Tilak, Mr. [Bal Gangadhar]
Times of India
Tiruvalluvar
Tryavarnika
Tukaram
untouchable
Upanishads
Vaishya
Varna
Varna vyavastha
Veda(s)
Vishnu
Vivekanand
Young India